پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۵۸:۴۲

گشایش هجدهمین نمایشگاه قرآن و عترت با حضور استاندار و معاونین استاندار اصفهان

هجدهمین نمایشگاه قرآن و عترت استان اصفهان با حضور استاندار، معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و جمعی از مدیران کل استان شب گذشته افتتاح شد.

هجدهمین نمایشگاه قرآن و عترت استان اصفهان با حضور استاندار، معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و جمعی از مدیران کل استان شب گذشته افتتاح شد.

۱۷ فروردین ۱۴۰۲