سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۵۱:۱۹

گفتگوی بی واسطه اهالی رسانه با رئیس شورای اطلاع رسانی استان اصفهان

گفتگوی بی واسطه اهالی رسانه با رئیس شورای اطلاع رسانی استان اصفهان

گفتگوی بی واسطه اهالی رسانه با رئیس شورای اطلاع رسانی استان اصفهان

۲۴ مرداد ۱۴۰۱