یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
۲۱:۰۸:۰۷

گفتگوی دو ساعته استاندار اصفهان با مردم از طریق سامانه تلفنی سامد

استاندار اصفهان صبح امروز ۱۹ بهمن ماه با حضور در مرکز سامد استانداری اصفهان طی دو ساعت با مردم استان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

استاندار اصفهان صبح امروز ۱۹ بهمن ماه با حضور در مرکز سامد استانداری اصفهان طی دو ساعت با مردم استان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

۱۹ بهمن ۱۴۰۱