شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۴۹:۴۲

یکصد مصوبه لازم الاجرا برای توسعه و آبادانی شهرستان اردستان، حاصل بیستمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان

بیستمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان اردستان رقم خورد، در این سفر یکصد مصوبه منظور توسعه و آبادانی این شهرستان به تأیید و تصویب رسید.

بیستمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان اردستان رقم خورد، در این سفر یکصد مصوبه منظور توسعه و آبادانی این شهرستان به تأیید و تصویب رسید.

۱۵ تیر ۱۴۰۲