شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۴۵:۳۴

۲۵ مصوبه عمرانی و زیرساختی به منظور توسعه و آبادانی شهرستان ورزنه

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از اتخاذ ۲۵ مصوبه عمرانی و زیرساختی به منظور توسعه و آبادانی شهرستان ورزنه، خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از اتخاذ ۲۵ مصوبه عمرانی و زیرساختی به منظور توسعه و آبادانی شهرستان ورزنه، خبر داد.

۲۰ مهر ۱۴۰۲