جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۲۳:۳۴

۵۶ مصوبه اجرایی و ۷۲ ملاقات مردمی، دستاورد سفر یک روزه استاندار اصفهان به شهرستان فریدن

سیزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان که به شهرستان فریدن رقم خورد؛ ۵۶ مصوبه اجرایی به همراه داشت.

سیزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان که به شهرستان فریدن رقم خورد؛ ۵۶ مصوبه اجرایی به همراه داشت.

۶ مهر ۱۴۰۱